Rots en Water

Het doel van Rots en Water is dat kinderen zichzelf leren kennen en positief met anderen om leren gaan.

Het is een fysieke training, welke bestaat uit veel bewegen en ervaren, reflectie op het eigen handelen en kringgesprekken.

De Rots staat voor het kunnen voelen aan aangeven van je eigen grenzen, doel gericht zijn en je eigen weg kunnen gaan.

Het Water staat voor communicatie, luisteren, oplossingen zoeken en grenzen respecteren.

Kinderen ontdekken sterk te zijn in elke situatie die ze tegen komen en leren de juiste keuzes maken.

Rots en Water vullen aan en er is positief gedrag als deze in balans zijn.

De training kan individueel worden gevolgd, in een groepje van 6 tot 8 kinderen of met een schoolklas. Voor de training in een groepje werken we met de leeftijdscategorieлn 5-7 jaar, 8-10 jaar en 11-13 jaar.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op, dan zoeken we naar een passende mogelijkheid.

https://www.youtube.com/watch?v=7Elxw6B6j0M

Beweeg je wijs

Gegevens
KVK 86587757

Lid NVPMKT

instagram linkedin
Contact

Beweeg je wijs
Annet Hakkert - van Kalkeren
Wichmanlaan 136
4033 HJ Lienden
06-21711737
annet@beweegjewijs.com