beweeg je wijs onderwijs

Onderwijs

Beweeg je wijs wil graag de transfer maken van de therapie naar de thuissituatie en de school. Door in school kinderen te begeleiden, behandelen en ondersteunen is de therapeut in staat om het systeem om het kind heen mee te nemen in het proces. De therapeut beschikt over veel achtergrond informatie, is in staat psycho-educatie over de kindproblematiek te geven aan alle betrokken partijen en kan leerkrachten in de groep ondersteunen waar nodig. De therapeut is zowel kindgericht, groepsgericht als leerkracht gericht. Vanaf november 2022 is Beweeg je wijs ook inzetbaar als trainer van Groepsgeluk. Het NPO heeft subsidie vrijgegeven om leerachterstanden in te halen en problemen aan te pakken die ontstaan zijn door corona. Deze subsidie kan op een duurzame manier worden ingezet voor de sociaal-, emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zie ook de praktijkkaart Duurzaam investeren in welbevinden van het Trimbos instituut.

Door de verbinding vanuit het onderwijs en de therapie is Beweeg je wijs breed in te zetten op scholen. Zo kan de therapeut in de klassen ondersteuning bieden, individuele kinderen behandelen of begeleiden, maar ook groepjes kinderen met dezelfde uitdagingen kunnen worden begeleid. Daarnaast kunnen leerkrachten en ouders worden ondersteunt bij de ontwikkeling van hun kind. Beweeg je wijs richt zich hierbij op de sensorische-, motorische-, emotionele, cognitieve-, en sociale ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op.

Beweeg je wijs

Gegevens
KVK 86587757

Lid NVPMKT

instagram linkedin
Contact

Beweeg je wijs
Annet Hakkert - van Kalkeren
Wichmanlaan 136
4033 HJ Lienden
06-21711737
annet@beweegjewijs.com